Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

OIM plc komt met “zero bond”

OIM plc komt voort uit het oude Algo Vision dat in 2006 de beurs moest verlaten omdat het Eigen Vermogen negatief was geworden. Eén van de toenmalige groot-aandeelhouders is zich intensief met Algo Vision gaan bezighouden en heeft het bedrijf omgeturnd tot een winstgevende onderneming met een positief Eigen Vermogen van ruim € 6,5 miljoen.


Dit leidde ertoe dat de onderneming onder de nieuwe naam Opportunity Investment Management (OIM) in 2010 opnieuw notering kreeg op Euronext Brussel.

Sinds 2008 is OIM winstgevend en ziet een toenemende omzet. Volgens verwachting van de CEO, de heer Ritskes, zal de omzet dit jaar ca. € 43 miljoen bedragen, De winst van OIM over de eerste 6 maanden van 2011 bedroeg ruim € 800.000 oftewel een stijging van 44% ten opzichte van dezelfde periode in 2010.

OIM is een investeringsmaatschappij die de ambitie heeft om uitsluitend in beursgenoteerde bedrijven te investeren. Haar grootste deelneming is de onderneming “Fleischhauer”. Dit is een installatiebedrijf, actief in Duitsland, met een omzet van ruim   € 40 miljoen en meer dan 350 medewerkers. OIM bezit 95% van de aandelen van deze onderneming. Daarnaast heeft OIM nog een belang in 2 beursgenoteerde ondernemingen.

De zerobond die nu wordt uitgegeven zal gebruikt worden om het kapitaal van de deelnemingen te versterken. Gekozen is voor een zerobond omdat deze de winstgevendheid van de onderneming niet aantast.

De investeringen in de dochters dienen om overnames te financieren. Het management van OIM ziet momenteel veel interessante overnamekandidaten. Onlangs is al een belang genomen in Mad-Croc, een producent van energie drankjes die wil gaan groeien in India en China. De komende maanden wil OIM gaan investeren in een nieuwe dochter waarmee ze een financiële instelling wil gaan opzetten.

Wij blijven de onderneming volgen voor u.

Algemeen
Deze publicatie is samengesteld door de Aberfeld Vermogensbeheer De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer niet instaan. Aberfeld Vermogensbeheer geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Aberfeld Vermogensbeheer aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Deze publicatie dient niet te worden opgevat als een aanbod om waardepapieren te verkopen, noch als een uitnodiging tot aankoop ervan. De adviezen en aanbevelingen in deze publicatie zijn generiek van aard en houden derhalve geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de adviezen en aanbevelingen uit deze publicatie dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger moet zijn of haar eigen adviseur raadplegen om te overleggen of het effect dat in deze publicatie aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en of de adviezen en aanbevelingen in deze publicatie in overeenstemming zijn met zijn of haar doelrisicoprofiel. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Opinies, feiten en meningen in deze publicatie kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De in deze publicatie opgenomen opinies, prognoses, aannames, schattingen, afgeleide waarderingen en koersdoel(en) gelden per de aangegeven datum en zijn te allen tijde onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving. De verspreiding van deze publicatie in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de ontvanger van dit rapport dient zichzelf te informeren over eventuele restricties. Aberfeld Vermogensbeheer verbiedt nadrukkelijk het (her)verspreiden van dit rapport via internet of op een andere manier en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derde partijen op dit gebied. Het auteursrecht van deze publicatie berust bij Aberfeld Vermogensbeheer. De ontvanger van dit rapport is gebonden aan de restricties zoals vermeld staan in de disclaimer welke gepubliceerd is op deze website.

Openbaarmaking
• De schrijver verklaart dat zijn of haar beloning niet direct of indirect is gerelateerd aan de opinies die in deze publicatie zijn weergegeven.
• Aberfeld Vermogensbeheer verricht geen investment banking of corporate finance activiteiten voor de in deze publicatie vermelde bedrijven.
• Publicaties kunnen worden uitgebracht naar aanleiding van 1) bedrijfsnieuws zoals gepubliceerde cijfers, fusies, overnames, 2) marktgebeurtenissen en/of koersbewegingen, 3) wijzigingen in eerder uitgebrachte opinies.
• De AFM (Autoriteit Financiële Markten) is toezichthouder op het gedrag en de informatieverstrekking van alle partijen op de financiële markten in Nederland.

No Comments Yet.

What do you think?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.