Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Putopties schrijven

Momenteel is de markt in afwachting op betere tijden. Het lijkt erop dat de beurs deze zomer wat zijwaarts zal bewegen. Enkele beleggers hebben daarom eind april hun aandelen verkocht vanuit de gedachte “sell in may and go away”. Deze beleggers willen die aandelen uiteraard op een lager niveau wel weer terugkopen en daarvoor is een goede strategie beschikbaar. Een strategie die voor wat extra inkomsten kan zorgen in de zomermaanden en die er toe kan leiden dat de verkochte aandelen weer op een lager niveau teruggekocht kunnen worden.


Het schrijven van putopties

Met het schrijven van een putoptie ga je de verplichting aan om een aandeel te kopen. Daarvoor ontvang de schrijver een premie. Als het aandeel daalt dan zal de koper van de putoptie gebruik maken van zijn recht en de optie uitoefenen. De schrijver van de putoptie moet dan de aandelen kopen voor de vastgesteld uitoefenprijs.

Laat ik het voorbeeld geven. Stel de beleggers willen het belang in Royal Dutch (RD) nog wel wat uitbreiden tegen een lagere koers. RD staat nu 28,50 en we kunnen de putoptie juni 28 schrijven (verkopen) voor € 0,64 wat betekent dat de belegger € 64,00 ontvangt.

Dat betekent dat de belegger in juni, als RD onder de € 28 noteert, de aandelen moet kopen voor € 28,00.

Voor elke put die de belegger schrijft moet hij € 2800 vrij houden om eventueel aan de verplichting te kunnen voldoen. Beleggers ontvangen voor die € 2800 de rente die 1,35% bedraagt. Daarbovenop ontvangen ze € 64,00 (de ontvangen premie). Die premie ontvangen ze en als RD niet onder de € 28 gaat voor eind juni dan maken ze op de € 2800 een rendement van:

€ 64/6 weken * 52= op jaarbasis € 554,00 dus 19,8% Daar gaan nog wel de kosten voor het handelen van de opties af maar dat kost € 3,00 per optie.

Dit kan dus een aardige strategie zijn, zeker als je RD wel op een lager niveau wil kopen. Beleggers moeten alleen één zaak goed in de gaten houden: als de beurs sterk gaat dalen dan krijgen ze opeens heel wat aandelen en die zullen dan ongetwijfeld lager staan dan de prijs die ze ervoor betaald heeft.

Ik zou deze strategie dan ook alleen maar adviseren met een 100% dekking van geld. Dat betekent dat de belegger voor elke geschreven optie ook daadwerkelijk het geld aanhoudt om de aandelen eventueel te kopen. De aandelen die momenteel in aanmerking zouden kunnen komen voor deze strategie zijn bijv: RD, Randstad, DSM, Philips en KPN.

André van Eerden is algemeen directeur van Aberfeld Vermogensbeheer. Aberfeld is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor. Deze publicatie is samengesteld door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer B.V. niet instaan. Beleggers wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met zijn of haar financiële adviseur. André van Eerden heeft geen posities in individuele aandelen en beleggingsfondsen. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.Aberfeld.nl.