Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Waar blijft de digitale Zilvervloot?

By Posted on No tags 0

Zilvervloot sparen was populair tussen 1958 en 1992. Ouders konden voor hun kinderen een spaarboekje openen en daar jaarlijks een bedrag op storten tot het kind 18 jaar werd. De bank bood een hogere rente dan op de gewone spaarrekeningen en het kind kreeg ook nog eens een premie op zijn 20e verjaardag van de overheid. De bedoeling van dit spaarplan was om de jeugd aan het sparen te krijgen en zich bewuster te laten worden van het belang om een kapitaal op te bouwen voor later. Dit soort spaarvormen, speciaal voor de jeugd, zijn vrijwel verdwenen. Er zijn nog wat banken die een poging doen maar de populariteit van sparen voor en door de jeugd is niet groot meer.


zilvervlootToch is het jammer dat deze vorm van sparen zijn populariteit heeft verloren. Hierdoor staat het begrip sparen ver weg bij veel jongeren en dat is niet goed. Naast het feit dat jongeren vroeger met dat sparen een kapitaal(tje) opbouwden was het ook heel leerzaam. Het was leerzaam omdat het sparen ook heel visueel was. Je had een echt spaarbankboekje en je kreeg van de bank een echt spaarvarken. Als dat spaarvarken geleegd werd dan ging je met het geld naar de bank en werd er in je boekje een bedrag bijgeboekt voorzien van serieuze stempels en een handtekening van de bankbediende. Als je in je spaarboekje keek dan zag je het bedrag wat je al bij elkaar gespaard had en kwam die fiets waarvan je droomde weer een stukje dichterbij.

Dat jongeren niet sparen is enerzijds te verklaren door de lage rentestand maar anderzijds is het ook zo dat er heel weinig gedaan wordt om sparen aantrekkelijk te maken voor de jeugd. Spaarbankboekjes bestaan niet meer en banken hebben steeds minder filialen dus het fysieke contact is verdwenen. De manier voor banken om jongeren aan zich te binden kan uitsluitend via het internet of de mobiel. Juist daar laten de banken de mogelijkheden liggen. Banken doen niet veel meer dan online adverteren, ook via de social media, maar een specifieke dienst of product gericht op jongeren is ver te zoeken. Met jongeren communiceer je via social media en juist op die platformen moet je iets bieden. Niet alleen maar kaartjes voor een popconcert of een dagje naar het museum maar een echt product.

Als de banken niet zelf een dienst of product ontwikkelen speciaal gericht op jongeren, dan komen er andere partijen die wel een financiƫle dienst gaan bieden waar jongeren op in gaan. Tekenend is het feit dat bedrijven als Facebook, Microsoft, Apple en Yahoo al in die richting bewegen. Facebook heeft een bankvergunning aangevraagd, Yahoo en Apple bieden betaaldiensten aan en ook Microsoft heeft ambities. De banken gaan de slag verliezen als ze niet innovatiever gaan worden. Tijd voor een digitale Zilvervloot.