Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Lage VIX, markt omlaag?

By Posted on No tags 0

Via mijn goede vriend Randall Liss kreeg ik een artikel toegestuurd. Volgens dit artikel maken handelaren in de VS zich zorgen over de lage volatiliteit. De CBOE Volatility Index (VIX) daalt al een tijdje.


Afgelopen vrijdag is de VIX met 1% gedaald en noteert nu onder de 12%. Dat is voor de eerste keer in 2015. Aan de hand van dit indexcijfers kan je zien welke premie optiebeleggers bereid zijn te betalen voor een verzekering tegen een daling van de S&P 500.

Deze daling is opvallend omdat de bewegingen in andere markten zoals de obligatie en valutamarkten nog aanzienlijk zijn.

Voor ons in Amsterdam is dit cijfers van belang omdat in het verleden gebleken is dat zodra de VIX onder 12 % noteerde de S&P in de daaropvolgende maand met 5% daalde. Dit gebeurde o.a. in augustus 2013 en in december 2014.

Zoals altijd, het verleden herhaald zich nooit op exact dezelfde manier. Om dus de conclusie te verbinden dat de markt omlaag gaat na een lage VIX is wat te kort door de bocht. Raadzaam is het wel om alert te zijn, aldus dit artikel.

André van Eerden is algemeen directeur van Aberfeld Vermogensbeheer. Aberfeld is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor. Deze publicatie is samengesteld door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer B.V. niet instaan. Beleggers wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met zijn of haar financiële adviseur. André van Eerden heeft geen posities in individuele aandelen en beleggingsfondsen. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.Aberfeld.nl.