Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Wat gaat de FED doen, daar gaat het om.

Morgen gaan we het beleven, dan krijgen we eindelijk het rentebesluit van de FED. Laten we maar hopen dat de FED de rente verhoogt want als dat niet gebeurd dan blijven beleggers in onzekerheid verkeren en dat is natuurlijk niet goed voor de markt. Beleggers houden absoluut niet van onzekerheid.


Aansluitend daarop kan ik ook al melden dat een verhoging van 0,125% ook niet het verlossende cijfer is voor de markt. Nee, ik verwacht eigenlijk dat als de FED de rente met 0,25% verhoogt en daarbij aangeeft dat dit het is voor het jaar, dat de markt dan kan stijgen.

Een soort van opluchting rally.

André van Eerden

André van Eerden is algemeen directeur van Aberfeld Vermogensbeheer. Aberfeld is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor. Deze publicatie is samengesteld door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer B.V. niet instaan. Beleggers wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met zijn of haar financiële adviseur. André van Eerden heeft geen posities in individuele aandelen en beleggingsfondsen. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.Aberfeld.nl.