Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Inflatie? Waar en wanneer?

Vanochtend werden de consumentenprijzen in de Eurozone bekend gemaakt. Een onverwachte daling van 0,1% in september is de voorlopige raming van statistiekbureau Eurostat. Ook in de VS is de inflatie op een zeer laag niveau. In augustus bedroeg de inflatie slechts 0,195%.


Voor de centrale banken, ECB en de FED, veroorzaken deze inflatiecijfers een flinke hoofdpijn. Zowel in de VS als Europa zijn de centrale banken al jarenlang bezig om de rente te verlagen en de geldmarkt te verruimen zodat de economie aan gaat trekken. Als we naar de inflatiecijfers kijken dan is dat blijkbaar tot op heden niet gelukt. Een groot probleem van deze lage inflatie is dat de rente niet verhoogd kan worden. Afgelopen week liet de FED de rente ongemoeid terwijl de markt een renteverhoging had verwacht. De markten daalden dan ook heftig op dit rentebesluit. Het beleid van de FED blijkt niet effectief en ook de monetaire verruiming van de ECB helpt niet echt om de economie aan te zwengelen. De centrale banken staan met de rug tegen de muur. Ze hebben vrijwel geen wapens meer om de economie te helpen en de consumptie te stimuleren.

Het ligt natuurlijk niet alleen aan de centrale banken dat de economie niet echt op stoom komt en dat de inflatie zo laag blijft. Er zijn meerder oorzaken, denk alleen maar eens aan de energieprijzen die sterk gedaald zijn. Ook andere grondstofprijzen zijn gedaald door afnemende vraag uit markten zoals China.  Daarnaast wordt prijsdruk veroorzaakt door toenemende nieuwe diensten die aangeboden worden zoals Uber en Airbnb en nog veel meer initiatieven. Ik denk dan ook niet dat we snel weer inflatie gaan krijgen en ik verwacht ook voorlopig nog geen hogere rente.

Maar, is dat eigenlijk wel zo slecht? We kunnen een economische groei krijgen zonder een belangrijke stijging van de inflatie. Een lage rente, lage grondstofprijzen en producten die goedkoper worden, niet negatief voor de consumenten lijkt me en dat zal zeker de vraag aanwakkeren en dus de economie weer doen groeien.

Aantrekkende economie betekent stijgende inflatie, die parallel ben ik het niet helemaal meer mee eens. Volgens mij moet je die stelling wat nuanceren. Een sterke economie betekent een grote vraag naar energie en producten. Dat zou moeten inhouden dat de energieprijzen en de grondstofprijzen weer gaan stijgen. Gedeeltelijk is dat natuurlijk waar maar door allerlei nieuwe innovaties is deze trend niet meer dezelfde. Als we bijvoorbeeld naar energie kijken dan zien we dat steeds meer voertuigen in de toekomst elektrisch aangedreven gaan worden. De vraag naar olie zal hierdoor blijvend lager worden. Kijken we naar diensten als Airbnb en Uber dan zullen we zien dat door auto’s of woonruimte effectiever te gebruiken, de prijs voor deze producten zal dalen (je moet dus ook niet te veel in hotels investeren).

De “internet of things” zal ook een enorme invloed hebben op de prijsontwikkeling. Stel je alleen maar eens voor hoe efficiënt een intelligente koelkast zal zijn. Een koelkast die met je meedenkt en je waarschuwt wanneer iets geconsumeerd moet worden of wanneer er juist iets besteld moet worden. Dat gaat een efficiënter gebruik van levensmiddelen opleveren en daardoor minder verspilling en ook minder vraag.

We staan pas aan het begin van de revolutie die de wereld te wachten staat op het gebied van consumentenbesteding en gedrag. Volgens mij is één van de effecten van deze revolutie dat de prijzen omlaag gaan en dat we het begrip inflatie voorlopig niet relevant is voor de wereld waarin wij leven.

internet-of-things en inflatie

André van Eerden

André van Eerden is algemeen directeur van Aberfeld Vermogensbeheer. Aberfeld is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor. Deze publicatie is samengesteld door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer B.V. niet instaan. Beleggers wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met zijn of haar financiële adviseur. André van Eerden heeft geen posities in individuele aandelen en beleggingsfondsen. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.Aberfeld.nl.