Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Het schuim in je portefeuille

Mijn vorig bericht schetste een rooskleurige situatie. Ik schreef dat de markt altijd omhoog gaat, en wat ik schreef is echt waar, de aandelen gaan altijd omhoog. Maar, wat ook waar is:


De meeste particulieren –zelf-beleggers verliezen geld in de aandelenmarkt.

Waarom?

Beleggers kopen als de aandelen hoog staan en verkopen als ze omlaaggaan. Dit gaat op voor alle beleggers. Zo zijn wij nou eenmaal geprogrammeerd. Mensen zijn psychologisch niet in staat om emotieloos overeind te blijven staan in stormachtige markten. Er is heel veel voor nodig om afstand te kunnen nemen van je emoties en je beleggingsgedrag te veranderen in onstuimige marktomstandigheden. Daarom is het helaas een feit dat beleggers soms geld verliezen terwijl de markt omhoog gaat.

Warren Buffet zei over dit eigenaardige fenomeen al eens:

“De Dow Jones startte de 20ste eeuw op 66 en eindigde op 11.400. Hoe kan je in die   periode geld verliezen? Toch hebben veel mensen in die markt geld verloren omdat ze in- en uitstapten op diverse momenten”.

Beleggers laten zich leiden door hebzucht en angst en juist die twee emoties moet je in de markt uitschakelen.

De emoties van beleggers worden beïnvloed door alle informatie die ze krijgen en natuurlijk door de media. Een real time overzicht van de waarde van je portefeuille? Fantastisch, en het kan allemaal tegenwoordig. Maar is een real time informatie wel zo waardevol? Wat heb je er als belegger aan dat je van minuut tot minuut kan kijken wat de waarde van je beleggingen is? Daar word je alleen maar bloednerveus van en het geeft totaal geen juist beeld van je beleggingen.

Ik vergelijk de waardebepaling van een aandelenportefeuille wel eens met een glas bier. Een glas bier is gevuld met bier en schuim. Als je het bier onstuimig in het glas giet dan heb je veel schuim en weinig bier. Schenk je het glas voorzichtig vol dan heb je veel bier een een klein laagje schuim. De hoeveelheid bier in je glas is waar je wat aan hebt, dat drink je op. Het schuim is veel lawaai maar weinig bier.

Bekijk zo eens je aandelenportefeuille. Die portefeuille is gevuld met aandelen die een echte waarde vertegenwoordigen, de intrinsieke waarde. Daarnaast wordt de waarde in grote mate bepaald door de stemming, het sentiment dat veroorzaakt wordt door media en je persoonlijke emoties. De intrinsieke waarde in de portefeuille is het bier, de rest van de waarde is het schuim. Als je de portefeuille vult op momenten dat er zeer veel emotie in de markt is en de aandelen sterk opgeklopt zijn dan vul je dus eigenlijk je portefeuille met te veel “schuim”. Je weet wat er gaat gebeuren als er heel veel schuim in je glas is. Dan zal het schuim langzaam verdwijnen en raakt je glas steeds minder vol.

Zo gaat dat dat in de praktijk ook met je portefeuille. In de media worden aandelen besproken. Analisten laten hun gedachtes los over specifieke aandelen of over markten in het algemeen. Die analisten krijgen allemaal een platform om hun ideeën te ventileren. Ze worden met zoveel mogelijk drama aangekondigd als expert en hun mening wordt al gauw beschouwd als een feit.

Laat ik je dit meegeven, beschouw alle uitingen die je in de media hoort als schuim op je bier. Probeer zo veel mogelijk bier in je portefeuille te krijgen en zo weinig mogelijk schuim.

biertje

André van Eerden
André van Eerden is algemeen directeur van Aberfeld Vermogensbeheer. Aberfeld is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor. Deze publicatie is samengesteld door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer B.V. niet instaan. Beleggers wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met zijn of haar financiële adviseur. André van Eerden heeft geen posities in individuele aandelen en beleggingsfondsen. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.Aberfeld.nl.