Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Wat is er in 7 jaar veranderd?

Het is inmiddels al weer ruim 7 jaar geleden dat Lehman Brothers omviel. Sinds de val van Lehman is er veel veranderd en eigenlijk ook weer niets. De paniek die ontstond na het faillissement van Lehman is verdwenen, voornamelijk dankzij het ingrijpen van de centrale banken. Centrale banken hebben $ 14 triljoen in de markt gepompt en in Europa gaat dat nog steeds door. De crisis die ontstond is daarmee verholpen maar zoals gezegd er is niet veel veranderd. De risico’s in de kredietmarkt zijn niet afgenomen, ze zijn alleen maar verlegd en zelfs groter geworden. Het risico bij de banken is verminderd maar dat is overgenomen door de overheden. De schulden van de landen zijn, mede door de bankencrisis alleen maar gegroeid en de sleutel tot schuldvermindering is weg.


Lehman Brothers

Die sleutel is inflatie want het terugbrengen van overheidsuitgaven lukt in geen enkel land. Met de toenemende vergrijzing in het vooruitzicht zullen staatsuitgaven in de meeste landen ook niet omlaag gaan. De schulden kunnen alleen verminderen met een gezonde inflatie van 2 tot 3%.

Omdat er geen inflatie is blijft de rente ook laag. Dit leidt weer tot het probleem dat pensioenfondsen en verzekeraars onvoldoende rendement behalen om de komende vergrijzing te kunnen bekostigen. Kortom, de vergrijzing gaat ons heel wat meer problemen bezorgen dan grijze haren en de economische situatie is dan ook nog niet veel beter dan 7 jaar geleden. Zoals gezegd, de sleutel is inflatie en zolang die er niet is wordt het tijd dat we voorzichtig gaan worden.

Beleggers zijn op zoek gegaan naar hogere rendementen, ze moesten wel en dat hogere rendement hebben ze gevonden in aandelen. Het resultaat daarvan is dat de aandelen flink zijn gestegen. De stijging van de aandelenkoersen hield niet gelijke tred met de omzetstijging bij de bedrijven. De onderneming hebben wel meer winst gemaakt maar een gedeelte hiervan werd veroorzaakt door andere factoren dan omzetstijging. Een belangrijke oorzaak van de hogere winsten is kostenreductie. We weten allemaal dat de meeste bedrijven de afgelopen jaren hebben gereorganiseerd, keer op keer met maar één doel, het omlaag brengen van de kosten.
Op zich is kostenefficiëntie prima en leidt dat tot hogere winsten maar het betekent geen groei van de onderneming, niet meer investeringen of meer personeel. Beide zaken zie je dan ook terug in het huidige economische klimaat, weinig vraag naar kredieten en een hoge werkloosheid.

Een andere oorzaak van de stijging van de aandelenkoersen is de focus van de bedrijven op aandeelhouderswaarde. Deze trend heeft geleid tot hogere dividenden en het inkopen van eigen aandelen. Voor beleggers is een hoger dividend prettig, zeker omdat de rente zo laag is maar voor een bedrijf verdwijnt daarmee kapitaal. Ook het inkopen van eigen aandelen is prettig voor beleggers maar betekent wel een aanslag op het werkkapitaal van een onderneming, zeker als die aandelen worden ingekocht ver boven de intrinsieke waarde.

Als we de veranderingen sinds 7 jaar geleden bezien, dan zien we dus voornamelijk verschuiving van de risico’s, maar zeker niet het verminderen daarvan. De winsten die de financiële instellingen lieten zien voor 2007 worden nu gemaakt door bedrijven. De schulden en de risico’s die financiële instellingen hadden in 2007 liggen nu bij de overheden maar het uiteindelijke risico ligt nog steeds bij de belastingbetaler. Daarin is niets veranderd.

André van Eerden
André van Eerden is algemeen directeur van Aberfeld Vermogensbeheer. Aberfeld is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor. Deze publicatie is samengesteld door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer B.V. niet instaan. Beleggers wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met zijn of haar financiële adviseur. André van Eerden heeft geen posities in individuele aandelen en beleggingsfondsen. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.Aberfeld.nl.