Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Markt omlaag vanwege “Sentimental Reasons”

By Posted on No tags 0

Geen “Draghonische” maatregelen van Draghi dus dan gebeurt wat verwacht kon worden.


Ik scheef het al in mijn laatste bericht, geen verruiming zal de markt teleurstellen en dat zien we nu even terug in de koersen. Ik zeg bewust “even” want ik heb het idee dat deze reactie tijdelijk zal zijn. Het niet verder verruimen van de markt is helemaal niet zo slecht. We hebben gezien dat het effect van al dat geld wat in de economie gepompt wordt weinig is. De inflatie stijgt er in ieder geval niet door. Of een vergroting van het opkoopprogramma wel zal leiden tot die broodnodige inflatie is nog maar de vraag. Een vraag die terecht gesteld werd daar Klaas Knot, onze president van de Nederlandsche Bank.

Inflatie gaat pas ontstaan als mensen weer gaan consumeren en bereid zijn om hogere prijzen te betalen. Er zijn voldoende motieven in het huidige economische klimaat te benoemen die er op wijzen dat de inflatie door consumentenvraag voorlopig niet zal stijgen. Ik noem er een paar:

  • Door overproductie blijven grondstofprijzen laag
  • Door de technologische revolutie hebben we te maken met “gratis” diensten, de “deeleconomie”, prijsverlaging door robot- en 3Dproductie
  • De nog steeds erg hoge werkloosheid

De factor geldverruiming is ondertussen bewezen niet erg effectief te werken. Waar geldverruiming echter wel werkt is op de rente- en de valutamarkt. Geen inflatie en het constant opkopen van schuldpapier door de ECB blijft de rente en de Euro omlaag drukken.

Aan dat feit is sinds gisteren niets veranderd. De rente blijft laag en de Euro zal ook niet stijgen dus zijn de belangrijkste factoren die de aandelenmarkten de laatste tijd stimuleerden nog steeds aanwezig. Daarvan uitgaande kan je niet anders concluderen dat de marktbeweging van gisteren en ook deze morgen overdreven zijn. Het zijn “Sentimental Reasons” die de markt omlaag brachten. Ik stel dan ook voor om de markt even uit te laten razen en dit weekend te beginnen met het luisteren naar dit heerlijk rustgevende nummer…..

Fijn weekend, komt allemaal weer goed.

André van Eerden,

André van Eerden is algemeen directeur van Aberfeld Vermogensbeheer. Aberfeld is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor. Deze publicatie is samengesteld door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer B.V. niet instaan. Beleggers wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met zijn of haar financiële adviseur. André van Eerden heeft geen posities in individuele aandelen en beleggingsfondsen. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.Aberfeld.nl.