Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Ponzi Fraude – waar moet je op letten?

Piramide FraudeEen Ponzi fraude is een systeem waarbij beleggers hun rendement betaald krijgen uit gelden die ontvangen worden van nieuwe deelnemers van de beleggingen. De initiatiefnemers van een Ponzi systeem beloven vaak dat zij je geld zullen investeren en dat ze daarmee hoge rendementen halen met relatief weinig risico. Maar, in de meeste Ponzi systemen word je geld helemaal niet belegd. In plaats van het geld te beleggen betalen deze fraudeurs het rendement aan de beleggers van het eerste uur en de rest steken ze in eigen zak.


Omdat ze geen echte winsten behalen hebben deze Ponzi fraudes altijd een constante stroom van nieuwe beleggers nodig. Op het moment dat de stroom aan nieuw ingelegd geld opdroogt of wanneer een grote groep beleggers hun geld terugvragen dan stort de Ponzi fraude in elkaar.

Ponzi fraude ontleent zijn naam aan de bedenker van een grote zwendel in 1920 met zeldzame postzegels, Charles Ponzi. De Ponzi fraude wordt ook wel eens piramidespel genoemd.

Hoe herken je een Ponzi Fraude?

Veel van deze fraudes hebben dezelfde karakteristieken. Probeer daarom deze signalen te herkennen:

  • Er wordt een hoog rendement beloofd met weinig risico. Elke investering heeft een bepaald risico en investeringen met een hoger risico bieden uiteraard een hogere vergoeding. Wees dus voorzichtig bij een “gegarandeerde belegging met een hoog rendement”
  • Stabiele rendement uitkeringen. Beleggingen veranderen in waarde. Wees sceptisch over een belegging die een stabiel inkomen garandeerd over een langre tijd.
  • Beleggingen niet onder toezicht. Ponzi fraudes worden altijd opgezet in een beleggingsvorm die niet onder toezicht valt. Registratie van aanbieders voor beleggingen is belangrijke informatie voor beleggers en als de aanbieder niet geregistreerd is wordt het moeilijker om die te controleren.
  • Ingewikkelde strategieën. Vermijd beleggingen die je niet snapt. Een heel ingewikkelde constructie die “altijd hoge rendementen geeft bij laag risico” is vrijwel altijd een Ponzi fraude.
  • Problemen met ontvangen van geld. Wordt onmiddellijk achterdochtig als je een rendement betaling niet ontvangt. Vaak beloven Ponzi fraudeurs je een nog hogere beloning als je de rendement betalingen opnieuw investeert in plaats van deze op te nemen.

De grootste Ponzi fraude ooit is opgezet door Bernie Madoff. Deze man wist maar liefst $ 65 miljard bij elkaar te harken. Hij zit nu een staf uit van 165 jaar.

Bernard-Madoff-Charles-Ponzi

Heb je specifieke vragen over een voorgestelde investering? Schroom niet en benader eerst een instantie die de belegging onafhankelijk kan beoordelen. Uiteraard mag je mij ook natuurlijk altijd bellen met dit soort vragen.

André van Eerden

André van Eerden is algemeen directeur van Aberfeld Vermogensbeheer. Aberfeld is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor. Deze publicatie is samengesteld door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer B.V. niet instaan. Beleggers wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met zijn of haar financiële adviseur. André van Eerden heeft geen posities in individuele aandelen en beleggingsfondsen. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.Aberfeld.nl.