Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Beleggen, 7 uitgangspunten.

Beleggen, laat je niet afleiden.

Beleggen, laat je niet afleiden.

Misschien laat je het beleggen van je vermogen over aan een financiële planner of een vermogensbeheerder. Goeie zaak natuurlijk want die partijen zijn gespecialiseerd in vermogensopbouw en structurering. Maar ook al heb je het beheer uitbesteed het is toch weleens nuttig om zelf over je vermogensopbouw na te denken. Uiteindelijk ben jij namelijk degene die profiteert en afhankelijk is van de beleggingsresultaten nu en in de toekomst.  Als hulpmiddel bij het nadenken over je beleggingen hier 7 uitgangspunten die de toets der tijd hebben doorstaan.


  1. Spreid je vermogen

Het opbouwen en in stand houden van een vermogen doe je door in verschillende belegging categorieën te beleggen. Elk instrument waarin je kan beleggen ondergaat goede tijden en natuurlijk ook slechtere tijden. Obligaties zijn soms erg in trek maar als de rente stijgt is er minder vraag. Ook aandelen en onroerend goed kennen positieve en negatieve periodes. Soms bewegen verschillende beleggingen tegenovergesteld van elkaar. Grondstoffen of edelmetalen kunnen stijgen terwijl de aandelen dalen. Als je een gespreide portefeuille van beleggingen hebt ben je beter bestand tegen de verschillende fluctuaties.

  1. Denk Lange termijn

Beleggen is altijd lage termijn. Laat je niet leiden door de waan van de dag. Je belegt voor een meerjarige periode, dus het maakt niet uit dat je beleggingen dagelijks fluctueren. Het draait maar om 1 ding: wat is mijn vermogen over 10 jaar.

  1. Reageer niet op ruis

Een vermogen bouw je op en beheer je op basis van rationele beslissingen. Laat je niet leiden door allerlei trends en wat je dagelijks leest op financiële websites. Doe ook niet alleen maar wat anderen doen. Vertrouw op jezelf.

  1. Ken jezelf en weet met welke risico’s je kan leven

Beleggen, in welke categorie dan ook, brengt risico’s met zich mee. De vastgoedprijzen gaan omhoog maar er zijn ook periodes dat die prijzen juist enorm dalen. Zo is dat met alle belegging categorieën en daar moet je mee om kunnen gaan. Als ik zeg dat je er mee om moet gaan dan bedoel ik dat je het mentaal aankan dat één of meerder van jouw beleggingen een tijd niet goed presteren. Als je daar wakker van ligt dan moet je dat soort beleggingen mijden. Dat brengt me ook meteen bij het volgende uitgangspunt.

  1. Ga niet Handelen

Geld in en uit de markt halen werkt niet. Probeer het ook niet. Als je besloten hebt, op basis van een goed studie en planning, dat je 30% van je vermogen in aandelen wil beleggen, hou dat dan zo. Verkoop niet je aandelen als je denkt dat de markt gaat dalen in de hoop dat je die aandelen later weer goedkoper terug kan kopen. Het is bewezen dat niemand de juiste timing van de markt beheerst, dus jij ook niet. Opnieuw: Hou je aan je plan!

  1. Vermijd emoties

Ok, dit uitgangspunt is vrijwel onmogelijk maar probeer het toch. Elke dag wordt de markt overspoeld met berichten. Trends wijzigen net zo snel als de mening van analisten en dit kan je emoties beïnvloeden. Het is ontzettend moeilijk om als een koude kikker te blijven zitten terwijl de wereld om je heen moor en brand schreeuwt. Toch moet je dat proberen. Als je gekozen hebt voor een bepaald aandelenpakket op basis van rationele uitgangspunten dan moet je slechts reageren als er iets verandert aan jouw oorspronkelijke uitgangspunten. Daarmee adviseer ik niet om volledig statisch te zijn, dat is geen uitgangspunt. Je moet….

  1. Flexibel zijn

Met flexibel zijn bedoel ik niet dat je moet handelen, of constant je beleggingsbeleid moet veranderen. Nee, met flexibel zijn bedoel ik dat je regelmatig jouw belegging uitgangspunten moet toetsen aan de veranderingen die zich voordoen in de wereld en in jouw persoonlijke situatie. Als je gezinssituatie wijzigt zal je iets aan je vermogensopbouw moeten wijzigen. Als het belastingsysteem gaat wijzigen, ook dan zal je iets aan je vermogenssituatie moeten veranderen. Dit zijn slechts twee voorbeelden en zo kan ik er nog vele noemen. Verwar alleen niet een verandering in jouw persoonlijke situatie met de fluctuaties in de markten want die bedoel ik dus niet als ik het heb over flexibel zijn.

André van Eerden

André van Eerden is algemeen directeur van Aberfeld Vermogensbeheer. Aberfeld is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor. Deze publicatie is samengesteld door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer B.V. niet instaan. Beleggers wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met zijn of haar financiële adviseur. André van Eerden heeft geen posities in individuele aandelen en beleggingsfondsen. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.Aberfeld.nl.