Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

De angstindex

By Posted on No tags 0

Angst is historisch gezien de sterkste emotie in de economie. Angst is misschien wel de sterkste emotie die de mensen kennen. Ben jij ooit weleens om 4.00 uur ’s nachts wakker geworden omdat je zo gelukkig was? Veel van de beurs schommelingen worden dan ook gedreven door angst, angst om geld te verliezen maar ook angst om winst mis te lopen stimuleren beleggers tot emotionele beslissingen.


angst

Naarmate het eenvoudiger geworden is voor beleggers om snel te handelen op de beurs en informatie in ongekende snelheid wordt verspreid zijn de uitslagen op de beurs dan ook groter geworden en is het element angst nog veel nadrukkelijker aanwezig. Angst regeert de beurs meer dan ooit.

De angstfactor wordt op de beurs zelfs uitgedrukt index. De Chicago Board of Exchange heeft een Index geïntroduceerd, de zogenaamde VIX. Deze index, de volatiliteitsindex, bestaat al 17 jaar. Het is een index, die de uitoefenprijs van de verhandelde opties- calls en puts- op aandelen in S&P 500 bijhoudt.

Als je de berekening wilt, die is als volgt: het is de wortel van de prijs van de par variance swapvoor een 30 daagse termijn genoteerd als een geannualiseerde variantie, snap je het nog? Hier een uitleg over de berekeningen.

Laten we gewoon maar zeggen dat deze index de geïmpliceerde volatiliteit van de beurs voor de komende 30 dagen laat zien. De VIX stijgt en daalt van minuut tot minuut. Hoe hoger de index hoe groter de onzekerheid op de beurs, en daarom noemen handelaren het ook wel de “angstindex”.

Momenteel staat de VIX index rond de 12,50. Dat is over een hele lange termijn gezien relatief laag. Uit dit cijfer kan je opmaken dat beleggers niet erg bang zijn momenteel. Of dat verstandig is laat ik in het midden, ik constateer alleen een feit.

Vix index

André van Eerden

André van Eerden is algemeen directeur van Aberfeld Vermogensbeheer. Aberfeld is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor. Deze publicatie is samengesteld door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer B.V. niet instaan. Beleggers wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met zijn of haar financiële adviseur. André van Eerden heeft geen posities in individuele aandelen en beleggingsfondsen. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.Aberfeld.nl.