Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Van ketelbinkie naar ketelbinck?

By Posted on No tags 0

Gisteren konden we lezen dat BinckBank een hypotheekportefeuille heeft overgenomen van Rabobank dochter Obvion. Deze overname vormt onderdeel van de doelstelling van Binck om voor het eind van 2016 voor € 500 miljoen in hypotheken te hebben belegd. De meningen over deze aankoop van de paar analisten die Binck volgen lopen uiteen. De ene analist vindt de aankoop positief en andere analist is iets meer sceptisch.


Ikzelf heb over deze aankoop niet veel commentaar te leveren. Ik neem aan dat alle ins en outs van deze overgenomen portefeuille grondig en deskundig onderzocht zijn. De hypotheekportefeuille zal er ongetwijfeld toe bijdragen dat de spaartegoeden die Binck onder haar beheer heeft beter gaan renderen voor de bank. Waar ik me echter over verbaas is de snelheid waarmee Binck van een ondernemende innovatieve bancaire speler verandert naar een klassieke bank. Een bank die innovatie volledig naar de achtergrond heeft geplaatst. ING en ABN-AMRO zijn momenteel innovatiever dan BinckBank.

Laten we nog een teruggaan naar het begin. In 2001 ontstond Binck als een initiatief van een aantal van mijn oud medewerkers. Deze jonge heren en dames begonnen een nieuwe internetbroker die ging opboksen tegen de kostenstructuur van de traditionele banken. Ze begonnen als “ketelbinkie” op de Nederlandse vloot van effectenbanken. Door een goed werkend product te bieden en de kosten voor beleggers omlaag te brengen werd Binck al snel populair onder beleggers. De marketing was uitdagend maar eerlijk en de service die werd aangeboden was vernieuwend en sloot aan bij de wens van nieuwe en bestaande beleggers. Binck stond voor verandering en had een positief kwajongensachtig imago.

Als we nu kijken naar BinckBank dan zien we dat er van dat imago niet veel meer over is. De wil om te vernieuwen lijkt  verdwenen. De jacht op klanten waaraan Binck iets bijzonders te bieden heeft lijkt gesloten. De focus van de bank ligt nu op consolidatie en groei op basis van het bestaande potentieel in plaats van het zoeken naar nieuwe terreinen waarop Binck (nieuwe) beleggers zou kunnen bedienen.

Tekenend voor de situatie waarin de bank zich bevindt is de samenstelling van het bestuur. In de taakomschrijvingen van de bestuurder kom ik de termen innovaties, marketing, product ontwikkeling, technologie enz. niet tegen.

In de strategisch visie “The New Binck”, november 2015 wordt beloofd de waarde van de onderneming Binck naar een nieuw niveau te brengen. De uitdagingen worden in kaart gebracht en er wordt gesproken over het opnieuw lanceren van groei. “The New Binck” gaat over klant tevredenheid en technologie. Binck verklaart in deze visie dat ze optimaal gepositioneerd is om de financiële wereld opnieuw wakker te schudden.

Rethink Binck

Ik ben benieuwd hoe Binck de financiële markt in Nederland opnieuw gaat wakker schudden Hoe de ketelbink van 2001 nu 15 jaar later opnieuw het financiële landschap gaat veranderen en beleggers gaat verassen. De presentatie heeft mij nog niet echt overtuigd maar, ik laat me graag verassen.

André van Eerden

André van Eerden is algemeen directeur van Aberfeld Vermogensbeheer. Aberfeld is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor. Deze publicatie is samengesteld door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer B.V. niet instaan. Beleggers wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met zijn of haar financiële adviseur. André van Eerden heeft geen posities in individuele aandelen en beleggingsfondsen. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.Aberfeld.nl.