Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Wat was het nou? Speculeren of beleggen?

Gisteren had ik een gesprek met een klant over het aandeel ArcelorMittal. Ze vroeg me of het interessant was om een calloptie te verkopen op dit aandeel. Ze had de intentie om een extra rendement te maken van 4% door een calloptie op december te schrijven met een uitoefenprijs van 6,98. De prijs die ze daarvoor kon ontvangen bedroeg € 0,25.


De redenering was dat met een koers van 5,80 voor het aandeel een opbrengst van € 0,25 een rendement betekende van 4,3% (€5,80/0,25).

Op zich is er natuurlijk niets mis met de redenering maar ik moest de transactie toch afraden.

Ik kon niet enthousiast worden over deze strategie vanuit verschillende invalshoeken. In de eerst plaats vind ik een premie van € 0,25 te laag als je die afzet tegen de kosten. Zelfs als je opties handelt via een goedkope broker dan nog betaal je € 0,85 per optie en dat is dus 3,4%.

Mijn tweede argument was de beoordeling van de aard van de belegging. Waarom had mevrouw ArcelorMittal gekocht en wat zijn de karakteristieken van dit aandeel. Dat zijn twee vragen die in deze situatie belangrijk zijn.

De klant heeft ArcelorMittal dit jaar gekocht rond de € 3,50. Op dat moment was de gedachte dat het aandeel na de uitgifte van de nieuwe aandelen eerder dit jaar weer zou herstellen. De klant heeft het aandeel dus niet gekocht omdat ze verwachtte dat de onderneming meer winst zou gaan maken of dat er een dividend in de toekomst te verwachten is maar alleen omdat ze een herstel van de koers aan zag komen. De belegging in ArcelorMittel was daarmee een speculatie op koersstijging. De koersstijging is ook gekomen, maar liefst 66% en dus is de doelstelling gehaald.

Als je het aandeel Arcelor bestudeert dan zie je dat dit aandeel in een week al snel met procenten op en neer beweegt. Je kan dit aandeel dan ook eerder beoordelen als een speculatie dan als een belegging. Alleen als je verwacht dat het bedrijf over een paar jaar weer goede winsten gaat maken en misschien zelfs dividend gaat betalen dan kan je dit aandeel als een belegging zien. Als je het aandeel vanuit die optiek bekijkt dan is een aankoop op € 3,50 een prima zaak maar dan moet je niet na een paar maanden al gaan overwegen om opties te schrijven. Nee, dan koop je het aandeel en legt het op de plank voor later.

Wat ik hiermee wil onderstrepen is dat je consequent moet blijven in beleggen. Koop je een aandeel om op een koersstijging te speculeren, handel daar dan ook naar en neem verlies als je mening niet uitkomt en winst als dat wel het geval is.

Koop je een aandeel voor de lange termijn, bijvoorbeeld vanwege dividend of verwachte groei, kijk dan niet elke week naar de koers en reageer pas als er een situatie ontstaat die een verkoop rechtvaardigt, bijvoorbeeld een veranderd dividendbeleid.

Deze mevrouw had een “winner” en het beste was natuurlijk om gewoon winst te nemen.

275H

André van Eerden

André van Eerden is algemeen directeur van Aberfeld Vermogensbeheer. Aberfeld is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor. Deze publicatie is samengesteld door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer B.V. niet instaan. Beleggers wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met zijn of haar financiële adviseur. André van Eerden heeft geen posities in individuele aandelen en beleggingsfondsen. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.Aberfeld.nl.