Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Hoe sta jij er in 2044 voor?

Stel je het volgende gezinnetje eens voor. Man 42 jaar, vrouw 38, twee kinderen jochie van 12 en dochtertje is 10 jaar. De man heeft een inkomen van € 50.000 en de vrouw heeft een jaarinkomen van € 20.000 op basis van een 24 uur werkweek.


Klinkt allemaal heel doorsnee en dat is het ook. Eigenlijk is dit zelfs een beetje iets boven doorsnee want een gezamenlijk jaarinkomen van € 70.000 is boven modaal. Toch is dit een herkenbare situatie en ik wil dit uitgangspunt gebruiken om eens te bekijken hoe de toekomst van deze mensen er financieel uit gaat zien als de rente de komende jaren rond het huidige niveau blijft hangen, dus rond nul.

In bovengenoemd scenario heeft dit gezin ca. € 4.000 netto inkomsten. Daarvan moet alles betaald worden, de woonlasten, kinderen, 2 keer per jaar op vakantie, de auto(s), zorgverzekering en ga zo maar door. Daarnaast moet uit dit netto inkomen ook nog eens een pensioen opgebouwd worden en daar wordt het interessant.

Of dit pensioen nu opgebouwd wordt via een pensioenfonds of dat dit gezin het zelf doet maakt in ieder geval op het rendement niets uit. Als de rente de komende 10 jaar zo laag blijft dan zal het rendement navenant zijn. Als we dan uitgaan van 1% inflatie en een vermogensbelastingheffing van 1,2% boven de € 25.000 vermogen dan wordt het opbouwen van een goed pensioen een hele uitdaging.

Stel dat dit gezin in staat is om € 1.000 per maand opzij te leggen. Laten we voor dit voorbeeld ervan uitgaan dat beide nog 28 jaar blijven werken en dat ze twee jaar geleden zijn begonnen met sparen voor het pensioen. In het jaar 2044 is de man 70 en zijn vrouw 68, tijd voor dat welverdiende pensioen. Het pensioenbedrag dat ze dan hebben opgebouwd is € 366.000. Dat is de som van de gespaarde bedragen zonder rendement want daar gaan we in dit voorbeeld niet van uit.

2044, horizon

Ik denk dat iedereen begrijpt dat een bedrag van € 366.000 weliswaar een mooie som is maar als dat het enige pensioen is dan moet je niet te ruim willen leven. Natuurlijk kan je stellen dat dit bedrag in combinatie met een maandelijkse AOW voldoende moet zijn om lekker te genieten maar dan komt de vraag naar boven of er in 2044 nog wel AOW bestaat. Tegen die tijd hebben we in Nederland namelijk een heel ander plaatje dan nu. We hebben dan in ieder geval te maken met:

  • enorme grote groep gepensioneerden (vergrijzing),
  • geen aardgasinkomsten meer,
  • een staatsschuld die onbetaalbaar is,
  • de zorgkosten die astronomisch zullen zijn
  • en nog wel een paar zaken waarvoor op dit moment de basis gelegd wordt.

Hoe het plaatje er in 2044 voor dit gezin uitziet is natuurlijk niet te voorspellen. Maar, uitgaande van de elementen waar we nu mee te maken hebben is de conclusie, dat het belangrijk voor dit gezin om aan toekomstplanning te gaan werken. Hoe ze daar aan kunnen werken en of het überhaupt mogelijk is, daar kom ik in een later artikel op terug.

Nu al nieuwsgierig naar oplossingen? Je mag natuurlijk altijd contact met me opnemen.

André van Eerden

André van Eerden is algemeen directeur van Aberfeld Vermogensbeheer. Aberfeld is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor. Deze publicatie is samengesteld door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer B.V. niet instaan. Beleggers wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met zijn of haar financiële adviseur. André van Eerden heeft geen posities in individuele aandelen en beleggingsfondsen. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.Aberfeld.nl.