Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Unilever het aandeel

Unilever is een bedrijf dat consumentenartikelen maakt. Producten die iedereen wel eens nodig heeft, wereldwijd. Op elke dag van het jaar gebruiken zo’n 2 miljard mensen een Unilever product.


Welk producten maakt Unilever zoal? Unilever heeft heel veel “Brands”, variërend van voedingsproducten zoals Conimex, Blue band, Calvé, ijsjes van Ben&Jerry tot reinigings- en verzorgingsproducten. Zo is Unilever de producent van tandpasta Prodent, Rexona deodorant, Vaseline maar ook Omo, Biotex en Jif horen bijvoorbeeld tot het uitgebreide productenaanbod. Alle merken van Unilever kan je hier vinden.

Bij Unilever werken wereldwijd meer dan 172.000 mensen. De jaaromzet is meer dan € 53 miljard.

Unilever is dus een gigantisch bedrijf dat in 1930 ontstond uit een fusie van de Nederlandse Margarine Unie en het Engelse Lever Brothers. Door de fusie zijn er twee bedrijven samengevoegd in 1 groep. Je hebt nog steeds het Engelse Unilever PLC en de Nederlandse NV tezamen vormen ze de Unilever Group. De totale winst die de twee ondernemingen maken komt in de Unilever Group terecht. Daarna wordt bepaald hoe de winst besteed gaat worden. Als er wordt besloten dat een gedeelte van de winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders (en dat gebeurt altijd) dan is deze winstuitkering per aandeel hetzelfde, zowel voor de Engelse aandelen als de Nederlandse.

Er zijn 274 miljoen aandelen Unilever NV en 210 aandelen Unilever PLC in omloop. Het dividend dat de aandeelhouders ontvingen bedroeg in 2015 € 1,21. Ook in voorgaande jaren werd dividend uitgekeerd, hier vind je een overzicht.

  • De winst per aandeel was in 2015 € 1,72.
  • In 2014 was dat € 1,79,
  • in 2013 € 1,66 en
  • in 2012 was de winst per aandeel € 1,54

Conclusie:

Unilever is een heel stabiel concern. Eten, onszelf verzorgen, wassen en schoonmaken enz. moeten we altijd. Het is niet zomaar mogelijk om een merk op te bouwen dat zoveel vertrouwen en dus trouwe kopers genereert. Unilever heeft een rotsvaste positie met hun merken in de markten waar ze actief zijn. Als je stabiliteit zoekt in je beleggingen dan is Unilever zonder meer een aandeel dat daar aan bijdraagt.

Kopen/Verkopen wanneer?

De koers van het aandeel Unilever wordt momenteel voornamelijk beïnvloed door factoren die niet direct iets met het bedrijf te maken hebben. Door de zekerheid van een dividend wordt de aandelenkoers beïnvloed door de rentestand. Is de rente heel laag dan zal de koers van Unilever hoog staan in de verhouding koers/dividend. Gaat de rente omhoog dan zal de koers dan ook uiteindelijk gaan dalen. Door het voorspelbare stabiele dividendbeleid en de sterke marktpositie die Unilever heeft is het aandeel een “must have” voor de belegger die streeft naar een solide aandelenportefeuille. Bij sommige aandelenportefeuilles willen beleggers graag aandelen kopen die een stabiel dividendrendement bieden van ca.2,5 tot 3%. Uitgaande van een te verwachten dividend van 1,28 dividend in 2016 zouden deze beleggers een prijs van dit aandeel rond de € 42 acceptabel vinden, 3% dividend tegenover 0,3% rente op de spaarrekening.

Hou er rekening mee dat als de rente omhoog gaat het aandeel op basis van het dividendrendement minder aantrekkelijk wordt. De kans bestaat dat de koers van het aandeel daalt en dat je belegging minder waard wordt. Je weet vrij zeker dat het dividend wel gelijk zal blijven maar als je natuurlijk voor het spaargeld weer 3% ontvangt dan zullen sommige belegger overwegen om hun aandelen te verkopen en de opbrengst risicoloos bij de bank te parkeren.

Koop Unilever aandelen dus een keer op een moment dat de beurs in mineur is. Stel een alert in via Messenger. Hoe je dat doet lees je hier.

Unilever merken

André van Eerden

André van Eerden is algemeen directeur van Aberfeld Vermogensbeheer. Aberfeld is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor. Deze publicatie is samengesteld door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer B.V. niet instaan. Beleggers wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met zijn of haar financiële adviseur. André van Eerden heeft geen posities in individuele aandelen en beleggingsfondsen. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.Aberfeld.nl.