Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Unilever zet een nieuwe standaard


De recente poging van Kraft Heinz om Unilever over te nemen heeft invloed op de waardering van de totale aandelenmarkt. De mislukte overnamepoging heeft veel beleggers doen inzien dat er nog steeds kansen liggen op waardevermeerdering van aandelenbeleggingen zelfs als deze aandelen al “prijzig” lijken te zijn.


Die kansen op waardestijging van aandelen liggen overigens niet alleen op het terrein van de overnamemarkt. Er zijn meer factoren die gaan bijdragen aan een fundamenteel hogere waardering voor aandelen. Laten we eens kijken wat er wereldwijd speelt.

Een belangrijke stimulans voor aandelen is nog steeds de lage rente. In Europa daalde de rente deze week opnieuw met een dieptepunt voor de 2 jarige Duitse rente op -0,87%. Dat is een historisch dieptepunt. De Amerikaanse 10 jaar rente noteert weer onder de 2,4%. Geld op een spaarrekening rendeert ook op historisch lage niveaus.

Vastgoed als belegging rendeert, ja dat klopt. Maar, op basis van de enorme stijging van vastgoedprijzen, met name in Europa, rendeert een belegging in vastgoed steeds minder. Meerwaarde uit een verder stijging van de vastgoedprijzen is mogelijk maar minder waarschijnlijk. Als we bijvoorbeeld naar de woningmarkt kijken dan zien we zulke hoge prijzen dat het voor veel mensen vrijwel onmogelijk wordt om een huis te kopen. Uiteindelijk zal dat toch een effect hebben op de vastgoedprijzen en komt de stijging ten einde.

In tegenstelling tot vastgoed is het bedrijfsleven nog steeds in staat om meerwaarde te creëren. Dat heeft de overnamepoging van Unilever wel duidelijk gemaakt. Efficiënter producer en beter gebruik maken van het eigen vermogen en de kasstroom zal het rendement van een onderneming verder laten stijgen.

De nieuwe wereldorde onder leiding van Donald Trump ontketent waarschijnlijk een handelsoorlog, groot of klein. Bedrijven die wereldwijd produceren en distribueren zullen minder last hebben van een handelsoorlog dan lokale ondernemingen of bedrijven die actief zijn in 1 werelddeel. De waardering van mondiaal opererende bedrijven kan dus verder oplopen, juist als gevolg van een handelsoorlog.

Tot slot, als je belegt in solide ondernemingen dan koop je aandelen van een bedrijf dat in ieder geval winst blijft maken, groeit en dus waarde blijft creëren. De aandelenkoers fluctueert en het kan wel eens tegen zitten maar op de lange termijn zal deze belegging in een stabiel onderneming altijd goed renderen. En Unilever mogen we toch wel kwalificeren als een solide onderneming, nietwaar?

André van Eerden

André van Eerden is algemeen directeur van Aberfeld Vermogensbeheer. Aberfeld is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor. Deze publicatie is samengesteld door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer B.V. niet instaan. Beleggers wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met zijn of haar financiële adviseur. André van Eerden heeft geen posities in individuele aandelen en beleggingsfondsen. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.Aberfeld.nl.