Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Winst nemen op je aandelen?

De aandelen hebben het goed gedaan de laatste tijd. Veel aandelenbeleggers zien dan ook al een mooi rendement staan voor hun beleggingsportefeuille. De vraag die dan ook boven komt drijven is: wanneer moeten we de aandelen verkopen en de winst realiseren?


Analistenrapporten brengen niet het antwoord. De meeste analistenrapporten eindigen met een koopaanbeveling of tenminste een advies om de aandelen te behouden. Het aantal verkoopaanbevelingen van analisten is 1 tegenover 50 koop- of houdadviezen. Deze verhouding is niet zo verwonderlijk daar vrijwel alle analisten op de een of andere manier afhankelijk zijn van de ondernemingen waarover zij een advies schrijven. Er zijn natuurlijk “chinese walls” maar een analist die een verkoopadvies uitbrengt over een aandeel waarin zijn bedrijf een grote positie heeft of de betreffende onderneming adviseert maakt geen vrienden. Zo’n advies is in het algemeen niet goed voor de business.

Als belegger moet je dus zelf beslissen wanneer je je aandelen verkoopt.

Een lange termijn belegger verkoopt eigenlijk zijn succesvolle aandelen nooit. Het is onverstandig om een pakket aandelen te verkopen alleen maar om de winst te realiseren. Als je dat immers gedaan hebt kom je met een nieuwe vraag te zitten, waar beleg ik mijn geld nu in? Alvorens je die mooie, goed renderende aandelen gaat verkopen adviseer ik je de volgende vragen te stellen en op basis van de antwoorden pas een verkoopbeslissing te maken.

  1. Is het aandeel overgewaardeerd?
  2. Kan ik deze belegging vervangen door een betere belegging?
  3. Is de onderneming waarin ik belegd heb wel goed bezig met haar beschikbare middelen?
  4. Zijn er in de bedrijfstak waarin de onderneming actief is belangrijke veranderingen die negatief kunnen doorwerken?

Als je al deze met NEE kan antwoorden dan is er geen aanleiding om je aandelen te verkopen.

Aandelen zijn gestegen maar wanneer neem ik winst?

André van Eerden

André van Eerden is algemeen directeur van Aberfeld Vermogensbeheer. Aberfeld is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor. Deze publicatie is samengesteld door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer B.V. niet instaan. Beleggers wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met zijn of haar financiële adviseur. André van Eerden heeft geen posities in individuele aandelen en beleggingsfondsen. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.Aberfeld.nl.