Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Wat is beter? Strategie Akzo of bod PPG?

Bij Akzo zullen ze ongetwijfeld zeggen dat ik te kort door de bocht ga maar ik zeg het toch. De voorstellen van het bestuur van Akzo om meer aandeelhouderswaarde te creëren zijn waardeloos.


Van alle voorstellen die ik heb gelezen is er geen enkel voorstel dat direct leidt tot meerwaarde voor de aandeelhouders. Het uitkeren van een extra dividend in november leidt echt niet tot een meerwaarde, ik zou eerder zeggen minderwaarde. De aandelenkoers wordt nl. altijd aangepaste aan het uitgekeerde dividend. Dus aandelenkoers AKZO op bijv. € 80 is na de dividenduitkering gewoon gedaald naar € 76.

Dan heb ik het alleen nog maar over het directe resultaat van deze bijzondere dividenduitkering. Als we de oorsprong van dit dividend bekijken dan wordt het nog minder voor de aandeelhouder. Om dit dividend uit te keren moet AKZO nl. gaan lenen. AKZO neemt met de dividenduitkering een voorsprong op de te verkopen chemiedivisie. Als deze divisie daarna wordt verkocht mag de opbrengst niet tegenzitten anders heeft AKZO misschien iets te enthousiast alvast een flink dividend uitgekeerd.

Ik zal het verder kort houden, er is al genoeg gezegd o.a. door Paul Koster van de VEB en natuurlijk andere analisten. Van de kant van AKZO heb ik niets gehoord dat mij kan overtuigen dat het bod van PPG veel slechter is dan de strategie van AKZO op eigen benen. Ik ben het dan ook eens met de mening van PPG dat het bod meer waarde biedt dan AKZO zelf kan realiseren voor 2019.

André van Eerden

André van Eerden is algemeen directeur van Aberfeld Vermogensbeheer. Aberfeld is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor. Deze publicatie is samengesteld door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer B.V. niet instaan. Beleggers wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met zijn of haar financiële adviseur. André van Eerden heeft geen posities in individuele aandelen en beleggingsfondsen. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.Aberfeld.nl.