Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Respect voor Aandeelhouders

Bedrijven besluiten aandelen uit te geven om risicodragend kapitaal aan te trekken. Met risicodragend kapitaal versterkt een onderneming zijn eigen vermogen waardoor ook geld geleend kan worden om te kunnen groeien.


De verstrekkers van dit risicodragende kapitaal zijn dus de aandeelhouders. Die aandeelhouders profiteren van de groei en de resultaten van de onderneming waarin ze hebben geïnvesteerd. Daar tegenover staat dat die aandeelhouders hun geld kwijt raken als de onderneming in problemen komt en zelfs failliet gaat. Beide ontwikkelingen hebben we de laatste jaren meegemaakt. Er zijn bedrijven die failliet zijn gegaan en waarbij de aandeelhouders hun geld kwijtraakten, denk aan Imtech, Fortis, SNS enz. Er zijn ook bedrijven die zeer succesvol waren en die van de beurs zijn verdwenen door overnames bijv. Douwe Egberts, TNT, Delta Lloyd, Accel enz.

De rol van aandeelhouder wordt de laatste jaren steeds meer naar de achtergrond gedrukt. Pas als een bedrijf naar de beurs wil, of nieuwe aandelen wil plaatsen om haar vermogen omhoog te krikken dan zijn aandeelhouders opeens weer belangrijk.  Ook als de staat één van haar belangen wil verkopen, zoals bijvoorbeeld ABN-Amro of ASR dan zijn aandeelhouder erg belangrijk. Maar zodra een bedrijf voldoende winsten genereert en dus uitstekend kan groeien zonder de hulp van aandeelhouders dan is het belang van de bestuurders opeens groter dan dat van de aandeelhouders.

Er zijn voldoende keiharde voorbeelden van die houding van Nederlandse bestuurders. Denk maar eens aan KPN een paar jaar geleden en nu natuurlijk aan Akzo en TomTom. Beide bedrijven hebben nu geen geld nodig en dus staan de belangen en de wensen van de aandeelhouders opeens op de 5e of 10e plaats in het rijtje van belanghebbende bij de onderneming.

Heel raar natuurlijk omdat de aandeelhouders de eigenaren zijn en dus op de eerste plaats moeten komen. Daarna pas de mensen die namens de aandeelhouders de zaak mogen besturen.

Misschien een beetje kort door de bocht weer, deze opmerking, maar vergeet niet dat dit uiteindelijk wel de basis is van onderneming, beursgenoteerd of niet. Tijd dat we weer eens een wat tijd aan de positie van de aandeelhouder gaan besteden en met iets meer passie dan de Vereniging voor Effectenbezitters -VEB.

Komende tijd meer hierover.

André van Eerden

André van Eerden is algemeen directeur van Aberfeld Vermogensbeheer. Aberfeld is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor. Deze publicatie is samengesteld door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer B.V. niet instaan. Beleggers wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met zijn of haar financiële adviseur. André van Eerden heeft geen posities in individuele aandelen en beleggingsfondsen. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.Aberfeld.nl.