Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Akzo en nu….

Wat gaat er nou gebeuren met Akzo? En, wat gaat er nou gebeuren met de aandelenkoers?


Dat zijn vragen waar we mee zitten. Ik heb de antwoorden op deze exacte vragen natuurlijk ook niet maar met ons gezond verstand en een nuchtere analyse kunnen we wel wat zaken vaststellen.

We weten:

  • Dat PPG het bedrijf wil kopen en bereid is om een goede prijs te betalen, op dit moment € 96,75
  • Dat de waarde van het bedrijf op de beurs momenteel 20% onder de prijs ligt die PPG wil betalen.
  • Dat PPG volhardend is want ze hebben hun bieding nu al 3 keer verhoogd.
  • Dat het bestuur van Akzo niet wil dat het bedrijf overgenomen wordt door PPG en er alles aan wil doen om dat te voorkomen.
  • Dat een aantal publieke figuren uit ondernemersland en de politiek roeptoeteren dat het verschrikkelijk zou zijn als deze onderneming verkocht wordt aan Amerikanen
  • Dat de werknemers angst hebben voor de toekomst van hun baan als de Amerikanen de baas worden
  • Dat de vakbonden uiteraard alvast roepen dat ze tegen een overname zijn, zoals ze eigenlijk altijd “tegen alles zijn”.

We weten ook dat Akzo nu iets moet gaan doen en dat dit “iets” meer is dan de voorstellen die het bedrijf op 19 april presenteerde. Het verkopen van de chemiedivisie en de opbrengst uitkeren aan de aandeelhouders levert niet meer aandeelhouderswaarde eerder minderwaarde. Inkoop eigen aandelen, kostenreductie en het zoeken naar geschikte kandidaten om over te nemen levert misschien meer aandeelhouderswaarde op maar dat is niet zeker en in ieder geval pas op een lange termijn verhaal.

Kiest Akzo definitief voor de koers die ze op 19 april presenteerde en blokkeert ze de overname, uiteraard met veel applaus van sommige politici en de oude garde van corporate Nederland, dan weet ik niet wie daar beter van wordt. In ieder geval niet de aandeelhouders.

Buiten dat die beslissing voor de aandeelhouderswaarde niet goed is vraag ik me ook af of een opsplitsing nou wel zo’n goeie zaak is in andere opzichten. Een opsplitsing van Akzo brengt ook risico’s voor werknemers en ander belanghebbenden mee. Na een splitsing zullen beide ondernemingen immers moeten werken aan optimalisatie. Dat brengt dus ook geen enkele zekerheid voor de toekomst van werknemers of het belang van de twee ondernemingen voor Nederland.

De enige mogelijkheid die Akzo heeft om de aandeelhouders echt een hogere aandeelhouderswaarde te bieden en meer zekerheden in te bouwen voor alle betrokkenen is door in gesprek te gaan met PPG. In die gesprekken kunnen voorwaarden besproken worden voor werkgelegenheid, vestigingen enz. Die gesprekken zou het bestuur moeten voeren om juist dat te doen wat goed is voor de onderneming en alle belanghebbenden.

Als het bestuur van Akzo rationele conclusies zou maken dan kan je haast niet anders verwachten dan dat ze met PPG aan tafel gaat zitten. Dat zou voor alle betrokkenen kunnen leiden tot de beste uitkomst.

André van Eerden

André van Eerden is algemeen directeur van Aberfeld Vermogensbeheer. Aberfeld is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor. Deze publicatie is samengesteld door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer B.V. niet instaan. Beleggers wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met zijn of haar financiële adviseur. André van Eerden heeft geen posities in individuele aandelen en beleggingsfondsen. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.Aberfeld.nl.