Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Advies aan een startende 19-jarige belegger

Dit weekend was ik op bezoek bij een goede vriend. Een oude collega in de optiehandel. We hadden het over een advies dat hij aan zijn zoon gegeven had, hij vroeg mij wat ik ervan vond. Vanuit onze ervaring had hij zijn zoon geadviseerd om in opties te gaan beleggen en op basis van dat advies had zijn zoon een rekening geopend bij Alex. Hij had gekozen voor Alex zelfbeleggen.


Uiteraard vond ik het prima wat zijn zoon gedaan had. Met de begeleiding van zijn vader zal hij zeker uit de voeten kunnen met opties en misschien ook nog een heel behoorlijk resultaat behalen. Maar, ik ben eigenwijs en moest mijn vriend natuurlijk toch zeggen dat ik zijn zoon anders had geadviseerd.

Uiteraard was ik het wel met hem eens om zijn zoon te stimuleren om te gaan beleggen. Dat zouden eigenlijk alle ouders moeten doen. Maar, ik zou zijn zoon geadviseerd hebben om de goedkoopste broker te zoeken, met de laagste minimum notakosten en ik zou adviseren uitsluitend te gaan beleggen in aandelen. Beleggen in aandelen van bedrijven die zijn zoon kent en waarvan hij zelf een idee heeft hoe het in de toekomst met die bedrijven zal gaan. Ik zou zeker niet geadviseerd hebben in opties te gaan handelen.

Het zoeken van een broker is heel belangrijk. Iemand die wil gaan beleggen moet de broker vinden die bij hem past. Aangezien een 19-jarige kerel niet met duizenden euro gaat beleggen is het belangrijk dat er geen minimum notakosten berekend worden. Als je aandelen gaat kopen voor een bedrag van € 250 dan is een minimum van € 10 per nota al gauw een aanzienlijk percentage. Na enig zoeken, wat ze zelf moeten doen, zullen ze al gauw uitkomen bij DeGiro. Deze broker is gewoon de goedkoopste op dit moment.

Beleggen in aandelen die ze begrijpen. Dat onderdeel vind ik heel belangrijk. Laat ze zelf onderzoeken in welke bedrijven ze willen beleggen. Het aandeel Facebook of Netflix ligt dichter bij de beleefwereld van een 19-jarige dan bijv. het aandeel Unilever of Akzo. Het onderzoeken van de bedrijven waarin je gaat beleggen is een heel leerzaam proces. Waar moet je op letten, wat wil je bereiken enzovoort. Leer je kind ook dat het niet moet gaan om de snelle winst maar dat je een gedegen portefeuille opbouwt voor de langere termijn.

Daarmee kom ik dan ook meteen bij de uitleg, waarom geen opties. Het nadeel van opties is de beperkte tijdsduur en dus de focus op een koersstijging – of daling. Beleggen moet nu juist niet daarom gaan. Het moet gaan om de opbouw van een portefeuille die enkele decennia gaat overleven.

Als de zoon van mijn vriend nu gaat beleggen en vanaf zijn 19e jaar tot bijvoorbeeld het jaar dat hij 60 wordt elk jaar voor € 1.000 euro aan aandelen koopt in grote, wereldomvattende, ondernemingen dan heeft hij op 65-jarige leeftijd een mooi kapitaal opgebouwd.

Mijn vriend en ik gaan dat niet meer meemaken maar ik weet zeker dat zijn zoon over 40 jaar zeer tevreden zal zijn over het advies dat we hem nu geven.

André van Eerden

André van Eerden is algemeen directeur van Aberfeld Vermogensbeheer. Aberfeld is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor. Deze publicatie is samengesteld door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer B.V. niet instaan. Beleggers wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met zijn of haar financiële adviseur. André van Eerden heeft geen posities in individuele aandelen en beleggingsfondsen. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.Aberfeld.nl.