Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Cijfers Facebook vanavond

By Posted on No tags 0

Na beurs vanavond de cijfers Facebook. Facebook moet de verwachtingen van analisten overtreffen anders kan het aandeel wel eens een tikje krijgen. Het aandeel Facebook is dusdanig geprijsd dat alleen een forse toekomstige groei van omzet en inkomsten deze waarderingen kan rechtvaardigen.


Er wordt gerekend op een winst van ruim $5,5 miljard en op een winst van $0,68 per aandeel. Dat zijn de cijfers dus die we in de gaten moeten houden. Komt de winst lager uit dan is een koerscorrectie waarschijnlijk.

De verwachtingen voor dit kwartaal zijn hooggespannen maar ook voor de lange termijn zijn analisten positief gestemd. Net als het Netflix en Alphabet behoort Facebook tot de ondernemingen waarvan de groeiverwachtingen buitengewoon hoog zijn. Veel beleggers wachten op een dip in deze aandelen om in te kunnen stappen. Tot die groep behoor ik ook.

Ik heb al regelmatig geschreven dat Facebook (Facebook, mijn pensioen en Multi Milion Dollar Question) volgens mij een aandeel is dat nog veel verder zal stijgen dan het huidige niveau en die mening heb ik nog steeds. Facebook is een uniek bedrijf dat meer dan 2 miljard mensen op een of ander manier bindt. Dat is een unieke propositie naar de toekomst die zal leiden tot verder stijgende inkomsten.

André van Eerden

André van Eerden is algemeen directeur van Aberfeld Vermogensbeheer. Aberfeld is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor. Deze publicatie is samengesteld door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer B.V. niet instaan. Beleggers wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met zijn of haar financiële adviseur. André van Eerden heeft geen posities in individuele aandelen en beleggingsfondsen. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.Aberfeld.nl.

Er zijn clienten van Aberfeld die de aandelen Facebook en/of Netflix in bezit hebben. De schrijver of werknemers van Aberfeld bezitten geen aandelen Facebook, Netflix, Alphabet.