Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Beleggen in het aandeel Flow Traders?

Op 10 juli 2015 werd het aandeel Flow Traders gelanceerd op de Amsterdamse beurs. Een unieke introductie omdat er geen vergelijkbaar bedrijf te vinden is op de beurs van Amsterdam.  Een mooie uitbreiding van de categorie aandelen van financiële instellingen. Geen bank, geen broker maar een echte handelsfirma in financiële producten. Maar, is Flow Traders een mooie aanvulling op de lijst van ondernemingen waarin je via de beurs kan beleggen?


Wat doet Flow Traders?

FT is een bedrijf dat volledig geautomatiseerd markten onderhoud in ETP’s (exchange traded products). Dit kunnen ETF’s zijn, trackers op bijvoorbeeld een index, maar ook in ETC’s – aan commodity gerelateerde notes etc. Eenvoudig gezegd komt het er op neer dat FT een markt maakt in diverse producten die een spiegel zijn van een financiële waarde. FT heeft de software ontwikkeld die in zeer hoge frequentie de markt onderhoud in duizenden van dit soort producten.

Flow Traders realiseert haar winst door te profiteren van het verschil tussen bied- en laatprijs van de producten die ze verhandelt en de arbitrage in de onderliggende financiële waarden. Als er heel veel handel is en de markten bewegen dan maakt FT meer winst dan wanneer er heel weinig handel is, althans zo zou het moeten zijn. Hoe FT haar winst maakt is natuurlijk afhankelijk van meer factoren, zoals software, de traders enz. De winst die FT gaat maken is daardoor moeilijk voorspelbaar. En dat brengt ons meteen weer terug bij de vraag of FT een bedrijf is waarin je moet beleggen.

Die vraag beantwoord ik maar meteen. Nee, ik vind het aandeel Flow Traders niet aantrekkelijk om in een aandelenportefeuille op te nemen. Ik heb het dan over een aandelenportefeuille met een meerjarige beleggingshorizon en ik heb het niet over trading.

Risico’s

Het aandeel Flow Traders is beleggen in een black box. De voorspelbaarheid van de winst en dus een dividend is nihil. FT is volledig afhankelijk van wat er in de markten gebeurt en we weten allemaal dat de financiële markten onvoorspelbaar zijn. Daarnaast verandert het beleggingslandschap voortdurend. Ik heb in de afgelopen decennia al veel hypes van beleggingsvarianten meegemaakt. Momenteel tekent zich bijvoorbeeld een nieuwe hype af, de crypto munten zoals Bitcoins. De huidige markt voor ETP’s, het belangrijkste werkgebied van Flow Traders, is enorm maar 10 jaar geleden stelde dat nog niet zo veel voor.

Andere risico’s en onzekerheden liggen bijvoorbeeld bij het toezicht op de financiële wereld dat steeds weer verandert, net als de wijze waarop gehandeld wordt. Het is zeker niet ondenkbaar dat er over 10 jaar geheel nieuwe handelsplatformen zijn of dat financiële instrumenten helemaal niet meer via gereguleerde beurzen verhandeld worden.

Niet te vergeten is daar altijd ook nog het risico van een “black swan” een situatie waarin de markten zo enorm bewegen dat de systemen van FT daar niet op berekend zijn.

Flow Traders heeft sinds haar ontstaan in 2004 een enorme ontwikkeling meegemaakt. Het moment van de beursgang was het hoogtepunt voor de oprichters en de toenmalige aandeelhouders. Zij hebben gebruik gemaakt van dat moment en een stuk van hun aandelenbezit verkocht. Er zijn geen nieuwe aandelen uitgegeven want de vennootschap had geen kapitaal nodig. De beursgang had geen andere noodzaak dan het laten cashen van aandeelhouders.

Concluderend kan ik zeggen dat beleggen in het aandeel Flow Traders op lange termijn veel onzekerheden met zich meebrengt. Onzekerheden die waarschijnlijk ook voor de verkopende aandeelhouders in 2015 aanleiding was om te cashen.

Ik zou het aandeel dus zeker niet in een aandelenportefeuille met een lange termijn horizon kopen. Voor de korte termijn kan het een leuk trading aandeel zijn maar dat laat ik graag over aan de speculanten onder ons.

  • Op 24 oktober worden de 3e kwartaalcijfers gepresenteerd.

André van Eerden

André van Eerden is algemeen directeur van Aberfeld Vermogensbeheer. Aberfeld is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor. Deze publicatie is samengesteld door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer B.V. niet instaan. Beleggers wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met zijn of haar financiële adviseur. André van Eerden heeft geen posities in individuele aandelen en beleggingsfondsen. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.Aberfeld.nl.