Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Beleggers stress vanwege de Handelsoorlog?

Opnieuw was het een spannende week op de beurs. Alles overheersend zijn momenteel de schermutselingen over de handelsoorlog die er misschien aan gaat komen. Amerika en China zijn op ramkoers en misschien komt Europa daar ook nog bij. Deze onzekerheid zorgt niet alleen voor opwinding in de media maar ook voor hectiek op de beurs.


Dat deze onrust nog niet over is mag duidelijk zijn. Dat betekent dat de beurzen voorlopig nog niet tot rust komen en dat we aardige uitslagen zullen blijven zien. Afgelopen donderdag sloot de AEX-index zowat 3% hoger in één dag. Een week daarvoor zagen we een daling van 3% op één dag. Als we echter door die uitschieters heen kijken zien we een index die zowat al een jaar lang schommelt tussen de 550 en 520, buiten een paar incidentele uitschieter zoals in januari 2018 (566) of juni 2017 (507).

Voor ons gevoel lijkt het alsof de beurs heel erg bewegelijk is maar dat valt dus best mee. De soep is niet zo heet als dat het lijkt en zo is het eigenlijk ook met de schermutselingen rondom de handelsoorlog.

Persoonlijk denk ik dat Donald Trump deze wedstrijd ingegaan is op dezelfde wijze als hij zijn zaken in het verleden deed. Hoog inzetten, veel bluf om uiteindelijk de beste deal te bereiken. Hoe hij denkt over zaken doen is uitstekend beschreven in zijn boek “The Art of the Deal” (1987). In grote lijnen is de zakenstrategie van Trump gebaseerd op veel uiterlijk vertoon en lawaai. Heel ambitieus inzetten aan het begin om uiteindelijk een gunstig resultaat te bereiken. Daarbij gebruik maken van de publieke opinie om tegenstanders onder druk te zetten waardoor hij de deals in zijn voordeel kan buigen.

Zakelijk gezien misschien best een aardige aanpak maar of dit ook zo werkt in de internationale politiek is nog maar de vraag. De toekomst zal het leren.

Ondertussen weet niemand wat het toe zal leiden. Wint Trump en krijgt de VS betere handelsdeals wereldwijd, dan zal dit zeker leiden tot hogere winsten bij Amerikaanse bedrijven. Verliest hij de wedstrijd dan krijgen we een handelsoorlog met de daarbij horende stagnatie van de wereldhandel en dalende economische groei. De uitkomst is absoluut nog niet in zicht en dat is mede een reden waarom de beurzen per saldo een zwalkende koers varen.

Ik zou niet teveel reageren op de waan van de dag. Veel handelen betekent hogere transactiekosten en dat is negatief voor het uiteindelijk rendement. Als je belegd hebt in goede en stabiele bedrijven dan hoef je niet bij elke beweging in paniek te raken. Als voorbeeld geef ik het koersverloop van het aandeel ASML. Dit bedrijf draait uitstekend zoals we konden constateren op basis van de jaarcijfers. Het koersverloop is grillig met dagelijkse schommelingen van meerdere Euro’s. Toch is het een aandeel dat je graag bezit omdat dit bedrijf het gewoon uitstekend doet. Als je dan de ene dag € 165 en een dag daarna weer € 156 ziet staan dan worden sommige beleggers nerveus. Tegen die beleggers zou ik zeggen, beleg maar even niet in aandelen want beleggen moet natuurlijk niet tot stress leiden. Als je echter niet zo nerveus bent dan is het aandeel ASML natuurlijk op lange termijn gewoon een uitstekende belegging.

André van Eerden

André van Eerden is algemeen directeur van Aberfeld Vermogensbeheer. Aberfeld is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor. Deze publicatie is samengesteld door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer B.V. niet instaan. Beleggers wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met zijn of haar financiële adviseur. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.Aberfeld.nl.