Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Beursgoeroe William O’Neil

De beleggingscriteria van een bekende beursgoeroe William O’Neil


O’Neil maakt gebruik van diverse strategieën voor zijn beleggingsbeslissingen maar kort samengevat zoekt hij voor zijn beleggingen uitsluitend naar groeiaandelen die het grootste stijgingspotentieel hebben vanaf het moment van aankoop.

Zijn beleggingsstrategie wordt ook wel genoemd “CANSLIM” en bestaat uit de volgende criteria:

  • Laatste kwartaalwinst van een onderneming moet flink hoger zijn dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder (tenminste 25%)
  • De jaarlijkse winst stijgt met 25% of meer gedurende de afgelopen 5 jaar
  • Het moet een aandeel zijn met een goed verhaal, dus nieuwe producten, nieuw management en nieuwe koerspieken.
  • Uitsluitend aandelen waarvan er niet te veel op de markt zijn, Hij zoekt naar aandelen waarvan er 10 – 15 miljoen verhandelbaar zijn.
  • Koop uitsluitend die aandelen die het beter doen dan de markt koop niet de aandelen die het minder goed doen.
  • Voorkeur voor aandelen die nog niet gekocht worden door institutionele beleggers
  • Koop de aandelen in een dip, maar niet als ze meer dan 10% zijn gedaald.

Op basis van deze criteria is het niet eenvoudig om aandelen te vinden. De Nederlandse aandelenmarkt is te klein om voldoende aandelen te vinden die geschikt zijn. Om een gespreide portefeuille samen te stellen van aandelen die voldoen aan deze criteria moeten we alle Euronext genoteerde aandelen meenemen. Kijken we naar alle Europese aandelen dan zien we nog wel een aantal bedrijven die aan de CANSLIM voorwaarden voldoen. Het is mogelijk om een portefeuille samen te stellen met 10 verschillende bedrijven die helemaal voldoen aan de beleggingscriteria van William O’Neil.

Informatie hierover is op te vragen bij mij,

André van Eerden

André van Eerden is algemeen directeur van Aberfeld Vermogensbeheer. Aberfeld is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor. Deze publicatie is samengesteld door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer B.V. niet instaan. Beleggers wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met zijn of haar financiële adviseur. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.Aberfeld.nl.