Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Inverse rentecurve

Het is een term die de laatste tijd veel gebruikt wordt door beleggers. De inverse rentecurve is een voorbode van een recessie volgens de deskundigen. Maar wat is nou eigenlijk en inverse rentecurve en waarom moeten we nu een recessie vrezen?


Om te beginnen de rentecurve. Normaal gezien is de lange rente hoger dan de korte rente. Als je een bedrag uitleent voor een jaar dan neem je genoegen met een lagere rente dan wanneer je jouw geld voor langere periode wegzet. Dat is logisch want als je geld weer na 1 of 2 jaar terugkrijgt kan je er weer iets anders mee doen. Zet je geld voor lange tijd vast dan kan je er ook lange tijd niets ander mee doen.

Nu zien we een heel ander beeld. De lange rente is vrijwel gelijk en soms zelfs iets lager dan de korte rente. Daar zou je dus uit op kunnen maken dat beleggers hun geld graag veilig willen parkeren voor langere tijd. Ze nemen genoegen met een lagere rente om hun geld voor langere tijd te parkeren, bij de overheid dus veilig.

Die beleggers zijn echt niet de particulieren. De beleggers die hun geld voor langere tijd in staatsobligaties beleggen met een hele lage rente zijn de banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders. Dat zijn bedrijven die beleggingen aan moeten houden om hun balans sterk te houden. Deze bedrijven hebben verplichtingen in de toekomst, verplichtingen uit hoofde van verzekeringen, pensioenen etc. De pensioenfondsen, banken, verzekeraars hebben momenteel heel veel geld beschikbaar maar ze worden dus ook geconfronteerd met toenemende verplichtingen en ze kunnen dus vrijwel nergens anders terecht met dat geld.

Vandaar die lage, lange rente.

Komt er dan ook die recessie? In het verleden werd een inversie rentecurve meestal na 12 tot 18 maanden gevolgd door een recessie. Vandaar dat veel economen daar ook nu van uitgaan. Er zijn echter ook economen die de huidige rentecurve niet meteen als signaal voor een komende recessie zien. Wij verwachten zelf ook niet dat de inverse rentecurve op dit moment een aanwijzing is voor een komende recessie. De oorzaak van deze rentecurve is geheel anders dan die in het verleden.

In het verleden is een inverse rentecurve altijd ontstaan door renteverhogingen van de centrale banken. Dat is nu totaal niet het geval, zelfs het omgekeerde. Een inverse rentecurve hebben we ook nog nooit gezien bij de huidige lage, tot zelfs negatieve, rentes. De oorzaak van deze rentecurve kunnen we vinden in de onvoorstelbare hoeveelheid geld die in omloop is en de relatief hoge welvaart in de wereld. Burgers in grote gedeelten van de wereld hebben nog nooit zo’n groot  vermogen als nu.

Met de huidige lage rente, de overvloed aan geld  en de 4e industriële revolutie die momenteel gaande is lijkt het ons sterk als er een recessie zou komen op korte termijn.