Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Corona bestendige aandelen

By Posted on No tags 0

Wat zijn nou echt Corona bestendige aandelen? Niet veel maar in de VS kan ik er toch zo een paar opnoemen. Bedrijven die uiteindelijk weinig last zullen hebben van de huidige situatie en misschien zelfs nog wel sterker uit de huidige tijd komen.


Alphabet, het moederbedrijf van de zoekmachine Google. Deze zoekmachine is een zegen voor mij. Dankzij Google blijf ik op de hoogte van al het belangrijke nieuws. Daarnaast kan ik zoeken welke lokale winkels open zijn en welke restaurants een afhaalservice zijn begonnen. Op die manier kan ik de lokale bedrijven steunen.

Dit is natuurlijk maar een marginale manier waarop Google profiteert van de huidige situatie. Maar als je dit wereldwijd bekijkt dan is Google op dit moment een zegen voor veel mensen en het verkeer naar de zoekmachine is immens.

Maar Alphabet is niet alleen maar Google. Met Youtube gijzelt Alphabet enorme massa’s mensen die dagelijks vlogs en andere filmpjes bekijken. Ik verwacht dat het Alphabet opnieuw richting de $ 1.550 zal gaan (huidige koers $ 1.280)

Tot slot wil ik meegeven dat Alphabet een van de meest innovatieve bedrijven ter wereld is. Constant nieuwe producten worden door dit bedrijf gelanceerd. Het aandeel GOOG is een van de beste lange termijn beleggingen die je kunt kopen.

Microsoft, een bedrijf dat haast geen nader uitleg nodig heeft. Thuis werken, dus “in the cloud”, er is geen bedrijf wat zich beter leent hiervoor. Microsoft speel ook handig in op de huidige situatie en heeft de mogelijkheid tot Teamwork enorm uitgebreid. Het zou mij niet verbazen als Microsoft op deze manier de basis gaat worden voor het nieuwe werken.

Kijk ik naar de huidige koers ($ 172) dan noteert die ruim 10% onder de hoogste koers ($ 190) van het jaar. De huidige koers is overigens niet de prijs waar ik die aandelen op wil hebben. In maart van dit jaar noteerde het aandeel nog rond de $ 140. Je ziet, we hebben het hier over een sterk fluctuerend aandeel dat je moet kopen in de “dip”. Ook dit is een aandeel dat op lange termijn de belegger blij gaat maken.

IBM, is een bedrijf dat de huidige pandemie als een opportunity ziet. IBM heeft een gezondheid module, een programma voor klinische analyses. IBM heeft dit systeem gratis ter beschikking gesteld aan de nationale gezondheidsorganisaties om te helpen bij het ontwikkelen van een vaccin tegen het virus.

Met de technologie van IBM’s Watson Health onderdeel kunnen de diverse onderzoeklaboratoria hun gegevens met elkaar delen via een web applicatie. Deze technologie is als eerste ter beschikking gesteld aan de Chinese onderzoekers die het zijn gaan gebruiken. Daarmee is de relevantie en het leiderschap van IBM in de technologie opnieuw bevestigd.

De koers van IBM ($ 119) noteert flink onder de hoogste koers van de afgelopen 52 weken ($ 158). Met een K/W van 11 en een dividend van $ 6,48 hebben we hier een aandeel dat ook in een lange termijn portefeuille niet mag ontbreken.

André van Eerden

Algemeen
Deze publicatie is samengesteld door de Aberfeld Vermogensbeheer De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer niet instaan. Aberfeld Vermogensbeheer geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend.Aberfeld Vermogensbeheer aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Deze publicatie dient niet te worden opgevat als een aanbod om waardepapieren te verkopen, noch als een uitnodiging tot aankoop ervan. De adviezen en aanbevelingen in deze publicatie zijn generiek van aard en houden derhalve geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de adviezen en aanbevelingen uit deze publicatie dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger moet zijn of haar eigen adviseur raadplegen om te overleggen of het effect dat in deze publicatie aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en of de adviezen en aanbevelingen in deze publicatie in overeenstemming zijn met zijn of haar doelrisicoprofiel. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Opinies, feiten en meningen in deze publicatie kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De in deze publicatie opgenomen opinies, prognoses, aannames, schattingen, afgeleide waarderingen en koersdoel(en) gelden per de aangegeven datum en zijn te allen tijde onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving. De verspreiding van deze publicatie in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de ontvanger van dit rapport dient zichzelf te informeren over eventuele restricties. Aberfeld Vermogensbeheer verbiedt nadrukkelijk het (her)verspreiden van dit rapport via internet of op een andere manier en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derde partijen op dit gebied. Het auteursrecht van deze publicatie berust bij Aberfeld Vermogensbeheer. De ontvanger van dit rapport is gebonden aan de restricties zoals
vermeld staan in deze disclaimer.

Openbaarmaking
• De schrijver verklaart dat zijn of haar beloning niet direct of indirect is gerelateerd aan de opinies die in deze publicatie zijn weergegeven.
• Aberfeld Vermogensbeheer verricht geen investment banking of corporate finance activiteiten voor de in deze publicatie vermelde bedrijven.
• Publicaties kunnen worden uitgebracht naar aanleiding van 1) bedrijfsnieuws zoals gepubliceerde cijfers, fusies, overnames, 2) marktgebeurtenissen en/of koersbewegingen, 3) wijzigingen in eerder uitgebrachte opinies.
• De AFM (Autoriteit Financiële Markten) is toezichthouder op het gedrag en de informatieverstrekking van alle partijen op de financiële markten in Nederland.